Meme Kisti

Memede ele gelen kitleler meme kanserinin belirtisi olabilir. Bu yüzden kadınlar böyle bir durumla karşılaştıklarında endişeye kapılırlar. Çoğu kitleler adet döneminin ikinci bölümünde ortaya çıkıp adet görülmesiyle birlikte küçülerek yok olurlar. Bu kitleler büyük ihtimalle meme kisti dediğimiz oluşumlardır. Ancak memede herhangi bir kitle saptandığında meme kanseri olasılığından dolayı mutlaka araştırılmalıdır.

Meme kisti içi su dolu bir keseciktir. Adetin ikinci bölümünde kendisini gösterebilir, ağrıya neden olabilir. Boyutları bazen 3-5 cm çapına kadar ulaşabilir. Büyüyen kistlerin içindeki sıvı enjektör iğnesiyle boşaltılarak ağrı giderilir. Kistlerin hangi yapıda olduğu meme ultrasonu ile anlaşılır.

Basit Meme Kisti: Bu kistlerde memenin çevresi düzgündür. İçerisindeki sıvı aynı yapıdadır; düzenlidir. Damar yapısı yoktur. Kansere dönüşme ihtimali yoktur.

Komplike Meme Kisti: Birkaç kistin bir araya gelerek üzüm salkımı görüntüsü oluşturması ya da bir kistin içinde bölünmüş birkaç yapının görülmesidir.

Meme Çeperinde Çıkıntı Olan Kist: Kist duvarından kist içine doğru çıkıntı olabilir. Böyle bir durumda kanser araştırması yapılmalıdır.

Yoğun İçerikli Meme Kisti: Bazen meme kisti içerisindeki sıvı çok yoğun olabilir. Bu tipteki kitlelere yoğun içerikli meme kisti denir. İçi sıvıyla mı dolu yoksa hücreyle dolu solid kitle mi olduğu anlaşılamaz. Bu yüzden kısa aralıklarla takip edilmelidir.

İç Yapısı Düzensiz Meme Kisti: Bu tipte meme kistinin içinde kanama olabilir ya da doku artıklarını bulunabilir. İçerideki sıvı düzenli değildir. Takip edilmelidir.

Memede Kistin Teşhisi

Memede saptanan herhangi bir kitlede öğrenilmesi gereken en önemli bilgi içinin sıvıyla mı (yani kistle mi) yoksa hücreyle mi (yani solidle mi) dolu olduğudur. Meme ultrasonuyla bu bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Ultrason yapılamıyorsa enjektörle kitleye girilerek içerideki yapı çekilir. Eğer sıvı geliyorsa kitlenin içinde kist var demektir, gelmiyorsa solid bir kitledir.

Memede Kistin Tedavisi

Kistlerin büyük bir bölümüne tedavi gerekmez. Basit bir kistse takibe bile gerek yoktur. Komplike ya da yoğun içerikli kistse ortalama 6 ay aralıklarla ultrason çekilerek takip edilir. Kistin içindeki sıvı düzensizse, taneliyse veya kanlıysa enjektörle sıvı boşaltılır ve bu sıvı patolojide incelenir. Gerekirse kist cerrahi olarak çıkarılıp incelenmelidir.

Memede Solid Kitle

Memede görülen bazı kitlelerin içleri yukarıda da belirttiğimiz gibi hücreyle doludur. Bu tipteki kitlelere solid kitle adı verilir. Bazı solid kitleler kanseri riski taşırken bazıları taşımaz. Bu şekilde iki tipe ayrılırlar. Atipik hücre içerenlerin kanser riski daha fazladır. Bu hücrelerin normal görüntüsü bozulmuştur. Yani kanser hücresine dönüşmeden önceki son evredir. Atipik hücreler mutlaka kansere dönüşmez ama normal hücrelere göre daha fazla risk taşır. Örneğin atipik hücre artışı olup birinci derece akrabasında meme kanseri olan kadınlarda risk oranı yüzde 20 iken, ailesinde meme kanseri olmayan kişilerde bu oran yüzde 8’dir. Atipik hücre taşımayan solid kitlelerde de çok az da olsa risk vardır.

Fibroadenom

Fibroadenom meme de en sık rastlanılan solid kitledir. Çoğunlukla genç kadınlarda görülür. Memede ele gelen kitleyle kendisini belli eder. Genellikle ağrı yapmaz. Kaynaklarda çok az sayıda kansere dönüştüğü gösterilse de meme kanserine dönüşmeyen kitlelere olarak kabul edilir.

Fibroadenomların boyutları ortalama 1-2 cm’dir. Nadiren 15 cm’ye kadar büyüyebilir. Hamilelikte büyüme, menopozda küçülme eğilimindedirler. Yani hormonal değişimlere duyarlıdırlar.

Fibroadenom Tanısı

Fibroadenomlar mamografi ve ultrasonla teşhis edilebilirler. Meme ultrasonu ile kitlenin içeriği araştırılır. Ancak kesin tanı memedeki kitleden parça alınmasıyla konulur.

Fibroadenom Tedavisi

Fibroadenom ya takip edilir ya da ameliyatla tedavi edilir. Herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Eğer görüntüsünde düzensizlik varsa, karnabahar görünümündeyse, damarlanma çoksa, iç yapısı düzenli (homojen) değilse kitle cerrahi olarak çıkartılabilir ya da iğne ile parçalanabilir. Saydıklarımız gibi bir düzensizlik yoksa 6 ay ya da 1 yıl aralıkla kontrol edilmesi yeterlidir.

Filloid Tümör

Filloid tümör klinik olarak fibroadenoma benzer belirtiler gösterir, ancak daha hızlı büyür. Genellikle muayene sırasında ya da mamografi sonucunda teşhis edilir, fakat kesin değildir. Kesin tanı cerrahi olarak çıkarılan parçayla konulur. Ağrısızdır. Sınırları düzenlidir. İyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümör olarak ikiye ayrılır. İki türün de tekrarlama olasılığı yüksektir. İyi huyluya göre daha fazla tekrarlama riskine sahip olan kötü huylu filloid tümörler bazen akciğere kadar ilerleyebilirler.

Radial Skar

Süt kanalı duvarında oluşan radial skarın meme dokusunun içine yayılan uzantıları mevcuttur. Mamografide kansere benzerlik gösterse de genellikle kanser değildir. Ancak ameliyatla çıkartılarak kanser riski ortadan kaldırılır. Radial skar bulunan bir kişide meme kanseri riski yükselir. Bu yüzden hastalar sık takip edilmelidir. 

 

 

 

 

 

Online Randevu