Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinde oluşan kansere denir. Çok sık görülen bir kanser türü değildir. Kadınların yüzde 6’sında, erkeklerin yüzde 1,5’inde görülür. Birçoğu iyi huylu olan tiroid tümörlerinin yüzde 5 oranında kansere dönüşme ihtimali olduğu için dikkatle takip edilmesi gerekir.

Tiroid Kanseri Nedenleri

Tam olarak nedeni bilinmeyen tiroid kanserlerinin aşırı radyasyona bağlı geliştiği ortaya konulmuştur. Özellikle boyun bölgesine yönelik radyasyona uğramak, örneğin bu bölgeye yönelik radyoterapi tedavisi almak tiroid kanserine neden olabilir. Çernobil faciasına maruz kalan birçok kişi tiroid kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Öte yandan genetik faktörlerin de etkisi büyüktür. Ailesinde tiroid kanseri olan bir kişinin kanser riski artar.

Tiroid Kanseri Belirtileri

Çocuklarda ergenlikten önce nodül çıkması durumunda,

Yaşlılarda aniden nodül çıkması durumunda,

Ailede tiroid kanseri varlığında,

Erkeklerde tek nodül görülmesi durumunda,

Aniden ses problemi ve yutma güçlüğü oluşması durumunda tiroid kanserinden şüphelenilmelidir.

Tiroid Kanseri Tedavisi

Tiroid kanseri genellikle ultrasonografi ile teşhis edilir. Daha detaylı tanı için sintigrafi ya da biyopsi yapılabilir. Kanser teşhis edilmesi durumunda ilk uygulanacak tedavi yöntemi ameliyattır. Eğer kanser lenfe sıçramışsa total tiroidektomi işlemiyle tiroid bezi tamamen çıkarılır. Gerekirse lenf bezi de alınmalıdır. Zaten tercih edilen yol tüm bezin alınmasıdır. Bu yol tekrar riskini ortadan kaldırdığı gibi radyoaktif iyot tedavisine de imkan sağlar.

Cerrahi tedaviden 6 hafta sonra radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. 

 

Online Randevu